©  Florent Drillon
© Florent Drillon
 

Massimo Vitali - Anastasia Samoylova - Roger Ballen


Talks & conversations

BALCON D’HONNEUR - LEVEL 1 

3pm-3.45pm //in English

Massimo Vitali (Steidl)


Anastasia Samoylova (Steidl)


Roger Ballen (Thames & Hudson, Galerie Karsten Greve)