©  Florent Drillon
© Florent Drillon
 

Massimo Vitali - Anastasia Samoylova - Roger Ballen


Conversations & rencontres

BALCON D'HONNEUR - NIVEAU 1  

15h00-15h45 // en anglais

Massimo Vitali (Steidl)


Anastasia Samoylova (Steidl)


Roger Ballen (Thames & Hudson, Galerie Karsten Greve)